KNRM start crowdfundingplatform

01 March 2021 10:07

De afgelopen weken is er hard gewerkt aan een crowdfundingplatform voor de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. Met dit platform heeft iedereen de mogelijkheid om in actie te komen en geld in te zamelen voor het werk wat de KNRM met 1.400 vrijwilligers verzet. Dit kan van een inzamelingsactie voor een nieuwe reddingboot tot het steunen van een sponsorloop zijn. De KNRM wil hiermee laten zien dat zij samen met initiatiefnemers zorgt dat iedereen die recreëert op de grote wateren in Nederland kan rekenen op de professionele hulp van de KNRM ongeacht het tijdstip of de weersomstandigheden. 

Samen met een aantal pilot reddingstations die te vinden zijn op het platform, start de KNRM dit initiatief. Na verloop van tijd zal dit zich vullen met andere reddingstations waarbij we leren van de ervaringen die we opdoen in het begin. De KNRM is enorm enthousiast en trots dat ze deze stap heeft gezet. Samen met haar supporters bouwt de KNRM aan haar organisatie.